Cách đổi mật khẩu trong Gmail

Trong thực tế có rất nhiều lý do yêu cầu bạn phải thay đổi mật khẩu hộp thư của mình: có thể vì lí do bảo mật bạn định kì thay đổi mật khẩu (password), có thể mật khẩu của bạn khó nhớ hoặc quá dễ bạn cũng cần phải thay đổi để tiện cho quá trình làm việc. Dưới đây là các bước để thay đổi mật khẩu trong Gmail.
Bước 1: Đăng nhập gmail bằng username và password của bạn
Bước 2: Kích chọn Cài đặt tài khoản
Bước 3: Chọn mục "Bảo mật"
Kích chọn nút "Đổi mật khẩu"

Bước 4: Nhập mật khẩu hiện thời (mật khẩu cũ) vào
Nhập mật khẩu mới (mật khẩu thay thế), xác nhận mật khẩu mới thêm một lần nữa

Bước 5: Bấm "Lưu" để hoàn tất các thay đổi

Chúc các bạn thành công!

Copyright 2011 Tin học văn phòng.
Blogger Template by Noct. Free Download Blogger Template